Birimler

Genel Sekreter

Ticaret Sicil Müdürü

0456-317-3146

erkanyegin@kelkittso.org

Kosgeb Temsilciliği  TOBB Akreditasyon
Ticaret Sicil Memuru

0456-317-3146

@kelkittso.org