Ödemeye Esas Fiyat Uygunluğu ve
Rayiç Fiyat Belirlemeleri

Yapım İşleri Genel Şartnamesi Md. 22 kapsamında, ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca alımı gerçekleştirilecek mal ve hizmetler ile yapmış oldukları çalışmalar sonucu, uygun buldukları birim fiyat ve/veya bedellerin piyasa rayiçlerine uygunluğu bakımından onaylanması ya da uygun bulunan birim fiyat ve/veya bedellerin belirlenmesine yönelik ÖDEMEYE ESAS FİYAT UYGUNLUĞU çalışmalarıdır.
 
Rayiç Fiyat Tespiti Başvuruları İçin İstenen Belgeler:
  • İlgili Kurum resmi talep yazısı
  • Rayiç Fiyat tespiti istenen mal ve hizmete ilişkin detaylı bilgi (Numune, katalog, görsel, teknik çizim vb.)
  • Talep yazısında mal veya hizmetin fiyatını etkileyecek hususlar açıkça belirtilir.
  • Onay ücretinin yatırıldığına dair belge. (İç Ticaret Hizmet Standartları Tablosu 2021)
 
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının yazılı talepleri üzerine Yapım İşleri Genel Şartnamesi 22. Maddesi kapsamında Ankara Ticaret Odası'nın çalışma alanı içerisinde üretilen veya satılan mal ve hizmetler ile ilgili olarak uygulama ayına ait yerel rayiçlerin tespiti ve onayı çalışmalarıdır.