Hizmetlerimiz

Oda Sicil İşlemleri

Aidat Ödeme, Oda Kayıt Belgesi, Faaliyet Belgesi, İhale Durum Belgesi vb işlemler

Ticaret Sicil İşlemleri

İşletme Kuruluş / Değişiklik, Sicil Tasdiknamesi, Sicil Gazetesi, Firma Durum Belgesi vb işlemler

Sanayi Sicil İşlemleri

Kapasite Raporu, Ekspertiz Raporu, Yerli Malı Belgesi, İmalat Yeterlilik Belgesi vb işlemler

İç Ticaret İşlemleri

Yaklaşık Maliyet Tespiti, Fatura Onayları, Fiyat Uygunluğu ve Rayiç Fiyat Belirmesi vb işlemler

DİĞER

Dış Ticaret İşlemleri

Menşe ve Dolaşım Belgeleri, Sayısal Takograf İşlemleri ve Tır Karnesi vb işlemler

DİĞER

İş Makinesi Sicil İşlemleri

İş Makinesi Tescil ve Rehin vb işlemler

DİĞER

Mesleki Yeterlilik İşlemleri

İnşaat, İmalat, Tarım, Gıda, Otomotiv, Turizm, Gayrimenkul, Sağlık, Ulaşım vb sektörlerde Çıraklık, Kalfalık ve Ustalık Belgesi temini

Fire, Zayiat ve Randıman Oranları

Toptan Gıda, İhtiyaç Maddeleri, Konfeksiyon, Hazır Giyim, Tekstil, Tuhafiye, Mefruşat ve bir çok sektördeki Fire, Zayiat ve Randıman Oranları 

DİĞER

Sigortacılık Hizmetleri

Sigorta Acenteleri ve Sigorta Eksperleri başvuru, değişiklik vb işlemler

DİĞER

2021 Yılı Azami Fiyat Tarifeleri

Gözlükçü, Asansörcü, Eğlence Yerleri, Kuru Temizleme, Perdeci, Teknik Servis, Kuaför, Lokantacı ve bir çok sektördeki Azami Fiyatlar 

DİĞER

2021 Yılı Derecelerine Göre Aidat Tarifeleri

Derecelerine Göre Üye Aidat Tarifeleri

DİĞER

2021 Yılı Kayıt Ücreti Tarifesi

Sermayesine Göre Dereceleri Belirlenmiş Üyelerin Kayıt Ücreti Tarifesi

DİĞER