Kalite ve Akreditasyon Sistemi

Vizyonumuz

Mevzuatla tanımlanmış şartların dışına çıkmamak koşulu ile; Çağdaş Yönetim Anlayışı ile yönetilen, Hizmetlerini, üyelerinin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda geliştiren, Şeffaf ve kaliteli hizmet anlayışıyla, üye memnuniyetini sağlayan, Bölgesel kalkınmada, kilit karar alıcıların önemsediği ve değer verdiği, Yönetim anlayışı, hizmet sunumu ve sosyal sorumluluk bilinciyle, Bölgesel ve ulusal bazda referans Oda olmaktır.

Misyonumuz

5174 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde; Bölgesel ve ulusal ekonomiye katkı sağlayacak biçimde, üyelerimizin sorunlarını çözecek, beklentilerini karşılayacak her türlü hizmeti; sosyal sorumluluğumuzun bilincinde, çağdaş yönetim anlayışı ile kurumsal bir yapı içerisinde, uluslararası standartlarda sunmaktır.

Değerlerimiz; Çalışma Felsefemiz ve Temel İlkelerimiz

 1. Sürekli eğitim,

 2. Hizmet odaklılık,

 3. Şeffaf ve hesap verebilirlik,

 4. Katılımcılık,

 5. Güvenilirlik,

 6. Girişimcilik

 

KALİTE POLİTİKAMIZ

 • Yasal merciler, üyeler, çalışanlar gibi tüm ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini en üst seviyede karşılamak,

 • Tüm faaliyet alanlarımızda, öncü kurum olmamızı sağlayan kalite yönetim sistemimizin gereklerini tam olarak gerçekleştirmek ve etkinliğini sürekli iyileştirmek,

 • Risk temelli düşünmeye dayalı yönetim anlayışı ile risk ve fırsatları gözeterek, süreçlerimizde en yüksek performansa ulaşmak,

 • Üyelerimizin taleplerini en iyi şekilde karşılamak için işbirliğini içinde olmak, üyelerimizin gelişimi için katkıda bulunmak,

 • Karşılıklı saygı ve güvene dayanan, insan odaklı bir yaklaşımla çalışanlarımızın gelişimlerine katkıda bulunmak tüm çalışanlarımıza liderliği aşılamak,

 

İLETİŞİM VE HABERLEŞME POLİTİKAMIZ

 • İletişim ve sosyal medya araçlarını en etkin biçimde kullanarak, Üyelerimize doğru, güncel ve katma değer yaratacak iletişim kanallarını kullanmak.

 • Teknolojik yenilikleri izleyerek iletişim tekniklerini geliştirerek doğru ve zamanında haber sunmak.

 • Üyelerimizin tercih ettiği iletişim yöntemlerini kullanmak.

 • İletişim araçlarındaki yenilikleri takip ederek hızlı, doğru, etkin bilgilendirme yapmak

 • Kurum içinde ve dışında temasta olduğumuz paydaşlarımızla; anlaşılabilir, sürdürülebilirlik ilkeleriyle yazılı ve görsel medya da dahil, teknolojinin gerektirdiği her türlü iletişim imkanlarını kullanmak.

 

MALİ YÖNETİM POLİTİKAMIZ

 • TOBB 5174 sayılı kanun çerçevesinde saptanan gelir kalemlerini kullanarak; Odamız mevcut kaynaklarını geliştirmek

 • Faaliyetlerimizi gelirimizi artıracak şekilde planlayarak Odamızın ihtiyaç duyduğu kaynakları en uygun şartlarda sağlamak.

 • Odamız mevcut kaynaklarını ilçemizin ekonomik gelişimini destekleyici, istihdamına katkı sağlayacak şekilde kullanmak.

 • Mali risklerimizi değerlendirerek risklere karşı önlem almak.

 • Harcamalar ve gelirlerin toplanmasında verimlilik, tutumluluk, şeffaflık, adalet, doğru ve zamanında bilgi ilkelerini benimsemektir.

 • Odamız Stratejik Planı ve Yıllık İş Planı hedefleri kapsamındaki faaliyetlerini, yıllık cari bütçeye göre yürütmek.

 

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

 • Şeffaf, Eşit ve Katılımcı Yönetim anlayışı ile çalışanlarımızı süreçlerimize dahil etmek,

 • Çalışmalarımızda üye odaklı yaklaşımı esas almak, gelişim odaklı anlayış çerçevesinde, her bir çalışanımızın Katma Değer Yaratan çalışan olmasını sağlamak

 • Doğru işe doğru insan, doğru insana doğru iş politikasını yaşatmak

 • Çalışanların bilgilerini, becerilerini, kurum ve kişilerle ilişki yetkinliklerini arttırmak

 • Sivas Ticaret ve Sanayi Odası ruhunu yansıtan bir kurum kültürü oluşturmak

 

BİLGİ İŞLEM POLİTİKAMIZ

 • Bilgi varlıklarına yönelik riskleri sistematik olarak yönetmek,

 • Bilgi varlıklarımızı oluşabilecek tehdit ve tehlikelerden korumak ya da en düşük seviyede etkilenmesini sağlamak,

 • Çalışanlarımızın bilgi güvenliği bilinçlerini yüksek tutmak,

 • Çalışanlarımız, üyelerimiz ve tüm paydaşlarımızın bilgilerini korumak ,

 • Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuata uyum sağlamak,

 

ÜYE İLİŞKİLERİ POLİTİKAMIZ

 • Tüm faaliyetlerimizde üye gereksinimlerine net bir şekilde odaklanmak, beklentilerini belirlemek, doğru analiz etmek ve karşılamak,

 • Tüm süreç ve aktivitelerimizi üye istek ve beklentilerini karşılayacak şekilde yürütmek,

 • Üyelere ilişkin çalışmaları sürekli güncel tutmak üyelerin borsa faaliyetlerine katılımını sağlayarak üye ilişkilerini güçlendirmek,

 • Üye bilgilerinin gizliliğini güvence altında tutmak,

 • Üye odaklı yönetim yaklaşımımızla üye gereksinim ve beklentilerini izlemek amacıyla periyodik üye ziyaretleri gerçekleştirmek,

Ticaret ve Sanayi, diğer tüm işlerden daha fazla gelecekle ilgilidir; bitmeyen bir hesaplama süreci ve ileri görüşlülüğün bir pratiğidir.

Oda Organları

 1. Meslek Komiteleri

 2. Meclis

 3. Yönetim Kurulu

 4. Disiplin Kurulu

a) Meslek ahlâkını, disiplini ve dayanışmayı korumak ve geliştirmek, ticaret ve sanayinin kamu yararına uygun olarak gelişmesine çalışmak.

maxresdefault.jpg
 
Image by Daniil Kuželev

Vizyonumuz

Mevzuatla tanımlanmış şartların dışına çıkmamak koşulu ile; çağdaş yönetim anlayışı ile yönetilen, hizmetlerini üyelerinin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda geliştiren, şeffaf ve kaliteli hizmet anlayışıyla, üye memnuniyetini sağlayan, bölgesel kalkınmada kilit karar alıcıların önemsediği ve değer verdiği, yönetim anlayışı, hizmet sunumu ve sosyal sorumluluk bilinciyle, bölgesel ve ulusal bazda referans bir meslek üst kuruluşu olmaktır.

Daha Fazla Destek İçin

Aidat Öde