Diğer Bilgilendirmeler

Bilgi Edinme Hakkı Yasası çerçevesinde;
 
 • Özel ve Tüzel kişi firmalarımız ile çeşitli Kamu Kurum ve Kuruluşlarımızın üretici, yetkili temsilci doğrudan ithalatçı yurt içi firmalarımız ve yurt dışı firmaları ile üretimleri hakkındaki bilgi istekleri,
 • Özel ve Tüzel kişi firmalarımızın, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkisi bulunmayan işleri ile ilgili firma ürün ve fiyat bilgisi edinme istekleri, bu kapsamda değerlendirilmektedir.
 
Diğer Bilgilendirmelere Yönelik Başvurular İçin Talep Edilen Belgeler;
 
 • İlgili kurum/firma başvuru yazısı 
 • Malzeme listesi (*)
 • Teknik Şartname (*)
 • Teknik Çizim (Birim fiyatlarının belirlenmesi istenilen ürün/imalat özel üretim ise, teknik çizim gönderilmesi gerekmektedir) (*)
 • Numune (Numune ile birim fiyatlarının belirlenmesi isteniyor ise, ürün numunelerinin mutlaka verilmesi gerekmektedir) (*)
 • Sair belge ücreti (**)
 
(*) Fiyat bilgisi istenen evraklar için zorunludur.
 
(**) Oda Meclisinin aldığı karar uyarınca, firmalara yapılan diğer bildirimler için sair belge ücreti adı altında ücret alınmakta olup, bu bedel Kelkit Ticaret ve Sanayi Odası veznesine yatırılmaktadır.
 
Sair belge ücreti Hizmet Standartları Tablosu-2021'de yer almaktadır.
Diğer Bilgilendirme Başvurularında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 
 • Başvuru yazısı, ilgili kurumu/firmayı temsil ve imzaya yetkili kişilerce imzalanmalıdır.
 • Başvuru yazısı, tarih ve çıkış numarası almış olmalıdır.
 • Başvuru yazısında, bilgi talep eden kurum ve/veya kuruluş açıkça belirtilmelidir.