Kullanım ve Hizmet Şartlarımız

Sitenin genel kullanım şartları, bununla ilgili genel kurallar ve yasal sorumluluklar, aşağıda belirtilen şartlar, kurallar ve yasal sorumlulukları içeren Kullanıcı Sözleşmesi’nin Kelkit TSO (www.kelkittso.org) kullanılmadan önce okunması tavsiye edilir.

Belirtilen şartların sizin için uygun olmaması halinde lütfen Kelkit TSO sitesini kullanmayınız. Siteyi kullanarak ve kişisel bilgilerinizin yer alacağı formu doldurarak bu sayfalarda yazılı şartları kabul etmiş sayılmaktasınız. Kelkit TSO, dilediği zaman bu yasal uyarı sayfasının içeriğini güncelleme yetkisini saklı tutmaktadır ve kullanıcılarına siteye her girişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.


        1. Kullanım ve Güvenlik Kuralları

Kelkit TSO tüm üyelerine açıktır. Site üzerinde verilen hizmetler aksi belirtilmedikçe, ücretsizdir. Aşağıdaki yazılı durumlarda, site yönetimi üyenin site kullanımını engelleyebilir ve aşağıdaki girişimlere karışan kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarını saklı tutar:

 

 • Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgiler, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeler içeren ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarıyla ters düşen bilgilerin siteye kaydedilmesi

 • Site içeriğinin izinsiz olarak kısmen veya tümüyle kopyalanması

 • Kullanıcılara verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılmasından (bu bilgilerin kullanıcı dışındaki kişiler tarafından kullanılmasından) kaynaklanacak her türlü zarardan doğrudan Kullanıcı sorumludur. Aynı şekilde Kullanıcı, internet ortamında bir başkasına ait IP adresi, elektronik posta adresi, kullanıcı adı gibi kişisel bilgileri kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Kullanıcı bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülüğü kabul etmiş sayılmaktadır.

 • Sitenin güvenliğini tehdit edecek, sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi hallerinde Kelkit TSO’nun site kullanımını kapatma dahil tüm hakları saklıdır.

 • www.kelkittso.org sitesi içeriği ve tüm yasal hakları Kelkit TSO’ya ait olup bunların izinsiz olarak kullanımı, yayılması ve kopyalanması yasaktır.

  2. İçerik Kullanımı

   

 • Kelkit TSO'da sunulan görsel ve yazılı içerik, kişisel kullanım içindir. Kelkit TSO içeriğinde yer alan bütün alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz. Bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak veya Kelkit TSO'nun izni olmadan link vermek yasaktır.

 • Bu sayfaların tasarımında ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan yazılımın hakkı Kelkit TSO'ya aittir. Bahsi geçen yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır.

 • www.kelkittso.org’da iletilen tüm yorum, öneri ve eleştirilerin hakkı Kelkit TSO’ya aittir, istenildiği takdirde Kelkit TSO tarafından pazarlama amacıyla kullanılabilir.

  3. Sorumluluklar

   

 • Ziyaret eden kullanıcıların bilgileri (ziyaret süresi, zamanı, görüntülenen sayfalar) onlara daha iyi hizmet edebilmek amacı ile takip edilmektedir. Bu bilgiler, gizlilik şartlarına bağlı kalınarak, içeriği genişletmek ve iyileştirmek amacı ile reklam, tanıtım vb. konularda işbirliği yaptığımız firmalarla paylaşılmaktadır. Buradaki amaç, sitenin kullanıcılarına sunduğu deneyimi geliştirmek ve Kelkit TSO’yu geliştirmektir.

 • Kelkit TSO kullanıcısı, kayıt için gerekli olan bölümleri doldurup elektronik posta adresini onayladıktan sonra işbu sözleşmede belirtilen şartlara uymak koşulu ile elektronik posta adresini ve şifresini girerek www.kelkittso.org sitesini kullanmaya başlayabilir.

 • Kullanıcı, Kelkit TSO sitesi ve hizmetlerinden yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, Borçlar Yasası, diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Kelkit TSO’nun hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Kullanıcıya aittir.

 • Kullanıcının işbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklere veya Kelkit TSO sitesinde bildirilen genel kurallara uymamasının tespiti halinde, Kullanıcının www.kelkittso.org'dan yararlanması Kelkit TSO tarafından süreli veya süresiz olarak engellenebilir ve/veya hesabı kapatılabilir.

 • Kullanıcı, diğer kullanıcıların ve ziyaretçilerin www.kelkittso.org'u kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da veritabanlarını otomatik programlar yükleyip zorlayamaz / kilitleyemez. Hile girişimlerinde bulunamaz. Bulunması halinde üyeliğinin sonlandırılacağını ve durumdan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluğu kabul eder.

 • Kelkit TSO ile yapılan mesajlaşmaların yedeğinin alınması kişilerin sorumluluğundadır ve Kelkit TSO tarafından önerilmektedir. Mesajlaşmaların yedeklerinin alınmaması nedeniyle kaybolmasından, silinmesinden veya hasar görmesinden Kelkit TSO sorumlu tutulamaz.

 • Kullanıcı, Kelkit TSO’dan kopyalanmış veya yazıcı ile yazdırılmış hiçbir materyal üzerinden Telif Hakkı, Ticari Marka ve her türlü Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamındaki notlarını silemez veya çıkartamaz.

 • Üyelik iptali ve hesap silme işlemi, kullanıcı tarafından Kelkit TSO üzerinden yapılabilir. Üyeliğini bitiren kullanıcının siteye giriş yetkisi iptal edilecektir.

 • Kelkit TSO ya da kullanıcının kendisi tarafından sonlandırılan kullanıcı hesabına ait her türlü kaydı silip silmeme kararı Kelkit TSO’ya aittir. Kullanıcı silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.

 • Site kullanıcılarının birbirleri ya da üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kişilerin sorumluluğundadır.

 • Kelkit TSO kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Kelkit TSO bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

 • Kelkit TSO, kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, kullanıcı hesabınıza bağlı olan bütün bilgileri kendi faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkını saklı tutar.

 • Sitenin belirli yerlerinde o bölüme özel farklı kurallar ve yükümlülükler belirtilebilir. Bu bölümleri kullanan kişi ve kuruluşlar peşinen belirtilen bu kuralları kabul etmiş sayılır.

 • Kullanıcılarımızın kişisel bilgilerini ve gizliliklerini korumak için aldığımız önlemler ve bu konudaki genel politikamızı okumak için, lütfen “Gizlilik Politikamız ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu” bölümünü okuyunuz. Kullanıcı, servisten faydalanmaya başlandığı andan itibaren bu kullanıcı sözleşmesinin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılacağını ve sözleşmenin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder. Kullanıcı işbu sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı hareketi nedeniyle Kelkit TSO'nun uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin etmeyi kabul eder. Kelkit TSO, Kullanıcının sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için kullanıcıya aynen rücu hakkına sahiptir.

  4. Kelkit TSO'nun Hak ve Yükümlülükleri

   

 • Kelkit TSO, kullanıcının sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında, yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcının www.kelkittso.org sitesinin çalışmasına engel olacak herhangi bir elektronik sabotaj, saldırıya neden olduğunun tespit edilmesi veya resmî makamlardan, üyeye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi halinde, Kelkit TSO, ilgili üyenin kimlik bilgilerini araştırma ve açıklama hakkına sahiptir.

 • Kelkit TSO taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu sözleşmede herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı değişiklik yapabilir. Kelkit TSO’nun her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma, servisin içeriğini değiştirme veya iptal etme hakkı vardır. Kelkit TSO, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile sitesinde yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta ile kullanıcılarına bildirecektir. Yenilenmiş güncel kullanım şartları, www.kelkittso.org’da yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Kelkit TSO sitesinin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş kullanım şartlarına bağlı olacaktır.

 • İşbu sözleşme hükümlerine aykırı kullanımı halinde üyenin üyeliği, herhangi bir bildirim yapılmaksızın Kelkit TSO tarafından tek taraflı olarak sona erdirilebilir.

  5. Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesi

  Kullanıcı, kayıt formunu doldurup onayladığı ya da bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet aldığı ya da ödeme yaptığı andan itibaren Kelkit TSo sözleşmesine uymayı taahhüt etmiş kabul edilir. Sözleşme, üyeliğin sona ermesi ile veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.

  6. Yetkili Mahkeme ve Uyuşmazlıkların Çözümü

  Bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde Gümüşhane Kelkit Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

  7. Tebligat Adresleri

   

 • Üyenin www.kelkittso.org’da bildirdiği elektronik posta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir.

 • Taraflar, mevcut elektronik postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.

 • Yine www.kelkittso.org kullanıcısının kayıtlı elektronik posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirimin elektronik postanın Kelkit TSO tarafından gönderilmesinden 1 (bir) gün sonra kullanıcıya ulaştığı kabul edilecektir. Kullanıcı, bu katılım sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

Daha Fazla Destek İçin