Yaklaşık Maliyet Tespiti

Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca satın alımı planlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, MSB, DSİ Karayolları, TEK, İller Bankası gibi çeşitli kamu kurum ve kuruluşları tarafından bir Poz. No. ile tanımlanarak fiyatları belirlenmiş olan ürün/imalat kalemleri dışında, ÖZEL BİRİM FİYATLI olarak tanımlanan Sistem, Cihaz ve yedekleri ile, ihtiyaç duyumsanan ürün, üretim ve hizmetlere ilişkin, ihale öncesinde, ihaleye yönelik YAKLAŞIK MALİYETİNİN oluşturulması amacıyla, birim fiyat ve/veya bedellerinin belirlenmesi çalışmalarıdır.
"Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından ihale öncesinde ihalelere ilişkin olarak, yaklaşık maliyete esas tahmini birim fiyat belirlemeleri, ilgi alanında yapılan araştırmalar sonucunda sağlanan bilgilere bağlı olarak ve ilgili meslek komitesinin görüşü alınmak suretiyle belirlenir. Ancak bu tahminler, odayı veya bunların şubelerini hukuken bağlamaz." (Oda Muamelat Yönetmeliği - Md.40) 
 
Yaklaşık Maliyet'e Yönelik Başvurular İçin İstenen Belgeler:
 
 • İlgili Kurumun başvurusu
 • Malzeme listesi
 • Teknik Şartname
 • Teknik Çizim (Yaklaşık maliyete esas tahmini birim fiyat ve/veya bedellerinin belirlenmesi istenilen ürün/imalat özel üretim ise, teknik çiziminin verilmesi gerekmektedir)
 • İdari Şartname (İdari şartnamede fiyata etki eden birtakım özel şartlar ve belirlemeler mevcut ise idari şartnamenin de gönderilmesi gerekmektedir)
 • Numune (Numunesi üzerinden yaklaşık maliyete esas birim fiyatının belirlenmesi isteniyor ise, ürün numunelerinin verilmesi gerekmektedir)
Yaklaşık Maliyet Başvurularında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:
 
 • Yaklaşık maliyete esas tahmini birim fiyatlarının belirlenmesine yönelik başvuruların, konularına göre (İnşaat, boya, hırdavat, izolasyon, ahşap imalat, metal, ısıtma-soğutma, cephe kaplamaları vs.) ayrı ayrı yazılar ile yapılması gerekmektedir.
 • Medikal ürünlere ilişkin yaklaşık maliyet başvurularında, ana bilim dallarına göre (Kulak-Burun-Boğaz, Cildiye, Ortopedi, Kardiyoloji vs.) sistem, cihaz, yedekleri ve sarf ürünler olarak ayrıştırılarak başvuru yapılması araştırma ve fiyat belirleme çalışmalarının hızlandırılmasında büyük yarar sağlayacaktır.
 • Başvuru yazısı, ilgili kurumu temsile yetkili kişilerce imzalanmalıdır.
 • Başvuru yazısı, tarih ve çıkış numarası almış olmalıdır.
 • Başvuru yazısında, fiyat bilgisi isteyen kurum açıkça belirtilmelidir.
 • Başvuru yazısında, fiyat bilgisi istenilen konuya ilişkin, gerektiğinde bilgi almak maksadıyla iletişim kurulacak kurum personelinin adı- soyadı ve telefon, faks ve e-mail adresleri belirtilmelidir.
 • Yaklaşık maliyetinin belirlenmesi istenilen ürün/üretimlere ilişkin gerçek ihtiyaç miktarları belirtilmelidir.
 • Yaklaşık maliyetinin belirlenmesi istenilen ürün ya da üretimler çok kalemden oluşuyor ise listesinin excel formatında düzenlenmiş olması, CD veya e-mail olarak gönderilmesi uygun olacaktır.
 • Yedek parça niteliğindeki ürünlere ilişkin tahmini birim fiyatlarının belirlenmesi isteklerinde, her marka araç için ayrı ayrı yazı ile başvurulması, marka, model ve yedek parça numaralarının belirtilmesi gerekmektedir.